EMPATI OG NÆRVÆR

VISION

Nærvær er blevet en mangelvare. Ikke kun i hjemmene, men også på arbejdspladsen og til os selv. Jeg arbejder for en verden med mere nærvær i professionelle relationer.


Nærværet øger empati og sikrer bedre trivsel. Glade og balancerede medarbejdere, skaber gode kundeoplevelser, der gør en forskel for den enkelte. Når individet vækster, følger forretningen med - det er sund fornuft.


Jeg bistår virksomheder med løsninger, som sikrer at dialogen mellem virksomheder, kunder og medarbejdere sker ud fra empati og nærvær.

LOYALITET UDSPRINGER FRA NÆRVÆR

Med særligt fokus i det analoge møde mellem kunder og virksomheder, inspirerer vi mennesker til at hold fast i sig selv og formå at være i kontakt med deres eget nærvær, uanset ydre omstændigheder. Gennem øget bevidsthed styrkes og udvikles den enkelte, på en sund og naturlig måde, til at håndtere en konstant foranderlig verden, hvor fokus på at skabe hurtige resultater overskygger det væsentlige.

 

Vi tager udgangspunkt i, at potentialet er i individet og ikke i værktøjerne. Det handler om at tage noget væk, mere end at bygge mere læring på. Kun sådan kan vi komme ind til det autentiske og inspirere til et arbejdsmiljø hvor medarbejdere trives og bidrager til virksomhedens vækst gennem egen udvikling.


Vi opnår resultater for mennesker og organisationer, ved at skabe bevidste, ærlige og autentiske relationer.

EMPATHYCOM PÅ MARKEDET

Vi hjælper virksomheder til opnåelse af konsistent høj kundeloyalitet, gennem kultur, ledelse og kommunikation i kundevendte funktioner – i en hastigt voksende digitaliseret verden. Et kulturelt øget kundefokus, fastholder virksomhedens kunder gennem længere tid, de køber mere og anbefaler virksomheden til andre. Det skaber en bæredygtig og holdbar økonomisk vækst for virksomheden.